LICZBA IMIENIA 1

liczba 1

Liczbę imienia obliczamy razem z nazwiskiem. Jeżeli mamy dwa imiona wówczas należy uwzględnić nazwisko i oba imiona. Jeśli nie wiesz jak obliczyć numerologiczną liczbę imion wróć do strony Jak obliczyć liczbę imienia

Jaki jest człowiek, którego liczba imienia wibruje 1?

Osoby, których imię i nazwisko wibruje liczbą jeden (1) mają wybitną wyobraźnię, jednak to liczba urodzenia tworzy kierunek w jakim ta wyobraźnia zostanie wykorzystana. Nie mniej jednak szerokie horyzonty myślowe powodują, że dominującą cechą charakteru imiennej jedynki jest tolerancja i nie uznawanie żadnego tabu. Twórcza natura pozwala im osiągać wyżyny w różnych dziedzinach sztuki. To jednak może stwarzać niebezpieczeństwo, że jedynka stanie się pod wieloma względami autorytetem dla samego siebie, a wszelka krytyka ich osoby będzie przyjmowana jako wypowiedzenie wojny. Bardzo często ich słabą stroną charakteru jest zarozumialstwo i pyszałkowatość. Dość trudno jest z nimi żyć pod jednym dachem, gdyż nie liczą się z uczuciami innych. Posiadają niezachwiane przekonanie, że od najbliższych wszystko im się należy. Jednak w zamian dają niewiele. Lubią zaspokajać swoje potrzeby, a przyjemność innych ludzi jest dla nich zniewagą, która powoduje pomniejszanie własnego szczęścia. Osoba, której imię wibruje liczbą jeden (1) jest czystej wody hedonistą. Przy tym wszystkim jest nieco naiwna. Bardzo lubi pochlebstwa i ten kto chwali ją w sposób umiejętny może ulepić jedynkę jak tylko mu się to podoba. Z pozoru ludzie, których liczba imienia to jeden są bardzo wyluzowani. W rzeczywistości odczuwają wewnętrzny strach, który czasami paraliżuje ich działania.

Jeżeli chcesz wiedzieć jak obliczyć inne liczby wróć do strony głównej numerologia klikając ten link NUMEROLOGIA