LICZBA IMIENIA 6

liczba 6

Liczbę imienia obliczamy razem z nazwiskiem. Jeżeli mamy dwa imiona wówczas należy uwzględnić nazwisko i oba imiona. Jeśli nie wiesz jak obliczyć numerologiczną liczbę imion wróć do strony Jak obliczyć liczbę imienia

Jaki jest człowiek, którego liczba imienia wibruje 6?

Osoby, których imię i nazwisko wibruje liczbą sześć (6) są jak ogień i woda w jednym ciele. Ich dwie skrajnie różne natury ścierają się i nawzajem zwalczają. Z jednej strony tkwi w tych osobach spokój, pragnienie stabilizacji i delikatność, a z drugiej szaleństwo, chęć zmian i brutalność. Taki charakter powoduje, że życie szóstek (6) jest pełne zwrotów. Gdy poczują potrzebę wolności nie zwracają uwagi na nic i na nikogo. Po prostu realizują swoje marzenia choćby niektórych bliskich miało to zaboleć. Jednak po pewnym czasie nudzą ich wszelkie życiowe szaleństwa i pragną powrócić do niczym nie zmąconego istnienia przy boku kochającej osoby. Dlatego też będąc w stałym związku towarzyszą im burze. Odchodzą, zdradzają, a potem wracają i na kolanach proszą o przebaczenie. Kolejna dwoistość natury ludzi, których liczba imienia wynosi sześć (6) polega na tym, że są pełni współczucia i pragną pomagać oddając przy tym cała swoją osobę. Przychodzi jednak taki czas, że wychodzi z nich pycha, jad, samolubstwo, zazdrość i zamiast pomagać robią wszystko, aby przede wszystkim zaspokoić własne potrzeby. Można więc stwierdzić, że ludzie dla których numerologia imion to sześć (6) są takim poplątaniem z pomieszaniem. Przy tych przeciwstawnych cechach osoby te muszą mieć przy sobie kogoś bliskiego, w przeciwnym razie bardzo szybko gorzknieją i tracą wiarę w sens życia.

Jeżeli chcesz wiedzieć jak obliczyć inne liczby wróć do strony głównej numerologia klikając ten link NUMEROLOGIA